Oferta dla dorosłych

Oferta psychologiczna

Diagnoza (stacjonarnie)
Pomoc psychologiczna, wsparcie, terapia, poradnictwo
 (stacjonarnie lub on-line)

 • diagnoza psychologiczna (intelekt, emocje, osobowość);
 • diagnoza dotycząca preferencji zawodowych;
 • terapia zaburzeń nerwicowych (lęki, psychosomatyka, natręctwa);
 • wsparcie dla osób nieśmiałych, wrażliwych, z zaniżoną samooceną;
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych (m.in.próby samobójcze, depresja, żałoba, rozwód, przewlekła choroba);
 • pomoc w radzeniu sobie z funkcjonowaniem w nowych rolach społecznych (jak być: mężem, żoną, mamą, tatą, babcią, dziadkiem, szefem...);
 • praca nad rozwojem własnym i psychoedukacja;
 • trening antystresowy i relaksacja;
 • doskonalenie autoprezentacji, posługiwanie się językiem ciała;
 • pomoc w budowaniu bliskich, trwałych i satysfakcjonujących relacji
 • terapia adresowana do Dorosłych pochodzących z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

Oferta logopedyczna (stacjonarnie lub on-line)

 • diagnoza wad wymowy;
 • korekcja wad wymowy;
 • stymulowanie mowy u osób z ubytkami słuchu.

Oferta logopedyczno-psychologiczno-medialna
 (stacjonarnie lub on-line)

(dla ludzi mediów, biznesu, polityki, studentów prawa, dziennikarstwa, dla każdego kto ma problemy z wypowiadaniem się w grupie)

 • opanowanie tremy
 • techniki wystąpień publicznych, autoprezentacja
 • praca nad dynamiką i sugestywnością wypowiedzi
 • praca nad emisją głosu
 • doskonalenie dykcji (korekta wad wymowy)

Oferta neuropsychologiczna

Diagnoza (stacjonarnie)
Pomoc psychologiczna, wsparcie, terapia, poradnictwo
 (stacjonarnie lub on-line)

Przeprowadzenie pełnej diagnozy neuropsychologicznej (ocena funkcji poznawczych takich jak: uwaga, uczenie się i pamięć, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne i funkcje językowe) po nabytych uszkodzeniach mózgu, czyli m.in. udarach, operacjach neurochirurgicznych, wypadkach komunikacyjnych, po zatrzymaniu krążenia.

Przeprowadzenie pełnej diagnozy neuropsychologicznej w chorobach neurodegeneracyjnych typu: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, otępienie naczyniowe.

Prowadzenie rehabilitacji neuropsychologicznej po nabytych uszkodzeniach mózgu, w tym rehabilitacja funkcji językowych (zaburzenia o typie afazji).

konsultacja | diagnoza | terapia