Diagnoza:

 • pełna diagnoza rozwoju dziecka
 • diagnoza problemów szkolnych
 • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • diagnoza dziecka z opóźnieniem rozwoju
 • wstępna diagnoza dzieci w kierunku autyzmu
 • pełna diagnoza neuropsychologiczna po nabytych uszkodzeniach mózgu np. uszkodzeniach okołoporodowych, wypadkach komunikacyjnych, operacjach neurochirurgicznych, przy padaczce, gdy u dziecka występują problemy z uwagą i pamięcią, rozwiązywaniem złożonych problemów, kontrolą reakcji, nietypowe problemy z percepcją wzrokową np. znaczne zaburzenia widzenia przedmiotów, twarzy
 • pełna diagnoza neuropsychologiczna w zaburzeniach rozwojowych wieku dziecięcego: ADHD (ustalenie deficytów funkcji poznawczych w tym przede wszystkim uwagi i funkcji wykonawczych)
 • badania logopedyczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem
 • badanie gotowości szkolnej
 • diagnoza psychologiczna w kierunku Zespołu Aspergera

Pomoc:

 • w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • w rozwiązywaniu problemów typu: agresja, moczenie nocne, nadpobudliwość, konflikty z rówieśnikami, problemy z adaptacją w przedszkolu lub szkole, fobie szkolne
 • w sytuacjach okołorozwodowych

Terapia:

 • dzieci z problemami szkolnymi
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • dziecka opóźnionego w rozwoju
 • dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
 • dzieci z zaburzeniami pamięci i uwagi
 • dziecka z wadą wymowy
 • dzieci z problemami emocjonalnymi
 • rodzin dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi: zaparcia, zanieczyszczenia, problemy z jedzeniem
konsultacja | diagnoza | terapia