Oferta dla rodzin

  • poradnictwo wychowawcze i psychoedukacja;
    pomoc w trudnościach wychowawczych, edukacyjnych, rodzinnych
  • wsparcie i poradnictwo w sytuacji rozpadu rodziny;
  • trening umiejętności wychowawczych;
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych (choroba, śmierć, zdrada, przemoc);
  • krótkoterminowa terapia systemowa rodziny;
  • wsparcie dla rodzin adopcyjnych;
konsultacja | diagnoza | terapia