Zespół

AGNIESZKA GALICA

Agnieszka Galica

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Socjoterapii.

Zajmuje się:

 • terapią i poradnictwem małżeńskim,
 • poradnictwem rodzinnym,
 • pracą z osobami przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy życiowe,
 • pomocą w obszarze samorozwoju,
 • pomocą osobom będącym Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

KATARZYNA FLORYAN

Katarzyna Floryan

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Socjoterapii.

Zajmuje się:

 • poradnictwem rodzinnym i małżeńskim
 • terapią młodzieży
 • pomocą młodym dorosłym w przezwyciężaniu trudności
 • pomocą w trudnościach: wychowawczych, rodzinnych i małżeńskich
 • pomocą w przezwyciężaniu kryzysów w rodzinie
 • terapią indywidualną dorosłych
 • pomocą osobom przeżywającym żalobę

IRENA SAŁKOWSKA

Irena Sałkowska

Psycholog i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Zajmuje się:

 • dykcją
 • poprawnym operowaniem głosem
 • korektą wad wymowy
 • interpretacją tekstu
 • problemami związanymi z tremą

Od wielu lat współpracuje również z Akademią Telewizyjną TVP jako trener medialny. Szkoli dziennikarzy, polityków, ludzi biznesu w zakresie autoprezantacji, przekazu werbalnego. Prowadzi szkolenia i konsultacje logopedyczne przygotowujące do pracy przed mikrofonem.

RENATA GUGNACKA

Renata Gugnacka

Psycholog i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Dzieci Autystycznych przy Fundacji Synapsis oraz Podyplomowego Studium „Wychowanie przez dialog"

Zajmuje się:

 • diagnozą oraz terapią psychologiczną i logopedyczną małych dzieci od 2 do 12 lat
 • poradnictwem dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi i wychowawczymi (dotyczy to także problemów związanych z kryzysami w życiu rodziny).
 • reedukacją i zajęciami stymulującymi rozwój poznawczy małego dziecka.
 • pracuje z dziećmi:
  • z opóźnionym rozwojem,
  • ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (w tym ADHD, Zespół Aspergera, dojrzałość szkolna, trudności szkolne, dysleksja, problemy z adaptacją do środowiska)
  • z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.

Jest również psychologiem szkolnym; prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia ze studentami z zakresu psychologii klinicznej a także staże dla absolwentów psychologii.

KATARZYNA DUSZYŃSKA-ŁYSAK

Katarzyna Duszyńska

Psycholog, psychoterapeuta, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA, Studium Socjoterapii oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

Zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną dzieci,
 • pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • psychoterapią dzieci i młodzieży od 10 roku życia
 • psychoterapią dorosłych - praca z osobami:
  • przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy życiowe np. rozstanie, konflikt rodzinny, żal po stracie osoby bliskiej
  • z zaburzeniami nerwicowymi
  • z zaburzeniami nastroju
 • prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z:
  • dysleksją,
  • dysgrafią,
  • dysortografią;
  • dyskalkulią;
 • diagnozą oraz ćwiczeniami logopedycznymi z dziećmi

JANINA TOMCZYK

Janina Tomczyk

Logopeda, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej w Warszawie.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zburzeniami i wadami wymowy
 • terapią logopedyczną osób dorosłych, które chcą skorygować nieprawidłową wymowę, przywrócić i usprawnić umiejętności komunikacyjne po urazach, stymulować funkcje poznawcze i pamięć
 • prowadzeniem zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • pomocą rodzicom, opiekunom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

EWA BANASZEK

Ewa Banaszek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Socjoterapii, kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym:
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • z problemami emocjonalnymi;
  • z trudnościami w relacjach społecznych;
  • z problemami adaptacyjnymi.
 • poradnictwem rodzinnym;
 • pomocą rodzicom/opiekunom w rozwiązywaniu problemów szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży;
 • doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, obejmującym badanie osobowości, zainteresowań, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz pomocą w wyborze zawodu i planowaniu dalszej drogi kształcenia.

MARTYNA PAŁKA (urlop)

Martyna Pałka

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społeczniej; ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

Zajmuje się:

 • psychoterapią osób dorosłych
 • pomocą rodzinom z trudnościami wychowawczymi
 • diagnozą psychologiczną dzieci
 • terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • wspomaganiem rozwoju małych dzieci
 • prowadzi warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne dotyczące komunikacji, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem

KAROLINA DUSZYŃSKA-WĄS (urlop)

Karolina Duszyńska-Łysak

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością neuropsychologia kliniczna. Ukończyła szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka przy warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez najlepsze placówki w kraju (m.in. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pracownię Testów Psychologiczno-Pedagogicznych). Obecnie realizuje program specjalizacji z psychologii klinicznej (ścieżka neuropsychologia) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Zajmuje się:

 • diagnozą funkcji poznawczych (zaburzeń pamięci, uwagi, myślenia, funkcji wykonawczych i wzrokowo-przestrzennych) u osób dorosłych i dzieci
 • rehabilitacją neuropsychologiczną u osób po przebytych uszkodzeniach mózgu (przede wszystkim po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych lub po zabiegach neurochirurgicznych)
 • diagnozą i terapią zaburzeń mowy o typie afazji
 • diagnozą i prowadzeniem zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • prowadzeniem treningu technik zapamiętywania

HANNA OWCZARSKA

Hanna Owczarska

Psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone: kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, (Studium Socjoterapii), Studium podyplomowe Diagnozy i Orzecznictwa – WSPS, Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralne Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (CTP-B Warszawa oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, Oxford Wielka Brytania, Szkolenie dla Mediatorów zgodne ze standardami Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości - Polskie Centrum Mediacji, Kurs z zakres Neuropsychologii Klinicznej Dorosłego i Dziecka zakończony egzaminem w Szkole Terapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT

Zajmuje się:

 • diagnozą dzieci z problemami w funkcjonowaniu w żłobku, przedszkolu, szkole (problemy społeczne, emocjonalne, rozwojowe, poznawcze)
 • diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • diagnozą problemów wychowawczych
 • prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją rozowojową
 • pomocą uczniom klas I-III w pokonywaniu trudności w nauce czytania i pisania
 • wspieraniem rodziców w relacjach z dziećmi w sytuacjach kryzysowych (m.in. rozwód, żałoba)
 • wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych (spotkania cykliczne, monitorowanie efektów)
 • psychoterapią dzieci i młodzieży
Nauczyciel akademicki, od wielu lat prowadzi zajęcia dla studentów, szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli.

konsultacja | diagnoza | terapia