Zespół

AGNIESZKA GALICA

Agnieszka Galica

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Socjoterapii.

Zajmuje się:

 • terapią i poradnictwem małżeńskim,
 • poradnictwem rodzinnym,
 • pracą z osobami przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy życiowe,
 • pomocą w obszarze samorozwoju,
 • pomocą osobom będącym Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

KATARZYNA FLORYAN (urlop)

Katarzyna Floryan

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Socjoterapii.

Zajmuje się:

 • poradnictwem rodzinnym i małżeńskim
 • terapią młodzieży
 • pomocą młodym dorosłym w przezwyciężaniu trudności
 • pomocą w trudnościach: wychowawczych, rodzinnych i małżeńskich
 • pomocą w przezwyciężaniu kryzysów w rodzinie
 • terapią indywidualną dorosłych
 • pomocą osobom przeżywającym żalobę

IRENA SAŁKOWSKA

Irena Sałkowska

psycholog kliniczny – z wieloletnim doświadczeniem

logopeda medialny

absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Psychologii i Pedagogiki

Wydział Polonistyki – Podyplomowe Studium Logopedyczne

Zajmuje się:

 • terapią rodzin z małym dzieckiem (2-12lat)
 • pomocą rodzicom przeżywającym trudnosci zwiazane z nadpobudliwoscią dziecka, nieśmiałością, agresją, lękami, kłopotami adaptacyjnymi
 • poradnictwem wychowawczym – psychoedukacją
 • pomocą w sytuacji rozpadu rodziny (jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie rodziców)
 • praca z osobami nieśmiałymi, z zaniżoną samooceną, mającymi trudnosci w komunikacji

W obszarze logopedii pracuje z dorosłymi i zajmuje się:

 • dykcją
 • poprawnym operowaniem głosem
 • korektą wad wymowy
 • interpretacją tekstu
 • problemami zwiazanymi z tremą

Prowadzi konsultacje przygotowujące do pracy z mikrofonem.
Szkoli dziennikarzy, polityków, ludzi biznesu, studentów w zakresie autoprezentacji, przekazu werbalnego.
Przez wiele lat współpracowała z Akademią Telewizyjną jako trener medialny.

RENATA GUGNACKA

Renata Gugnacka

Psycholog i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Dzieci Autystycznych przy Fundacji Synapsis oraz Podyplomowego Studium „Wychowanie przez dialog"

Zajmuje się:

 • diagnozą oraz terapią psychologiczną i logopedyczną małych dzieci od 2 do 12 lat
 • poradnictwem dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi i wychowawczymi (dotyczy to także problemów związanych z kryzysami w życiu rodziny).
 • reedukacją i zajęciami stymulującymi rozwój poznawczy małego dziecka.
 • pracuje z dziećmi:
  • z opóźnionym rozwojem,
  • ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (w tym ADHD, Zespół Aspergera, dojrzałość szkolna, trudności szkolne, dysleksja, problemy z adaptacją do środowiska)
  • z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.

Jest również psychologiem szkolnym; prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia ze studentami z zakresu psychologii klinicznej a także staże dla absolwentów psychologii.

KATARZYNA DUSZYŃSKA-ŁYSAK

Katarzyna Duszyńska

Psycholog, psychoterapeuta, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA, Studium Socjoterapii oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

Zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną dzieci,
 • pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • psychoterapią dzieci i młodzieży od 10 roku życia
  • problemy emocjonalne
  • depresja
  • samookaleczanie
 • psychoterapią dorosłych - praca z osobami:
  • przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy życiowe np. rozstanie, konflikt rodzinny, żal po stracie osoby bliskiej
  • z zaburzeniami nerwicowymi
  • z zaburzeniami nastroju
 • prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z:
  • dysleksją,
  • dysgrafią,
  • dysortografią;
  • dyskalkulią;
 • diagnozą oraz ćwiczeniami logopedycznymi z dziećmi

EWA BANASZEK

Ewa Banaszek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Socjoterapii, kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym:
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • z problemami emocjonalnymi;
  • z trudnościami w relacjach społecznych;
  • z problemami adaptacyjnymi.
 • poradnictwem rodzinnym;
 • pomocą rodzicom/opiekunom w rozwiązywaniu problemów szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży;
 • doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, obejmującym badanie osobowości, zainteresowań, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz pomocą w wyborze zawodu i planowaniu dalszej drogi kształcenia.

KAROLINA DUSZYŃSKA-WĄS

Karolina Duszyńska-Łysak

Psycholog kliniczny, neuropsycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła 4-letnią specjalizację z Psychologii Klinicznej (subspecjalizacja z neuropsychologii) i szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka przy warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Na co dzień pracuje w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez najlepsze placówki w kraju (m.in. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pracownię Testów Psychologiczno-Pedagogicznych).

Zajmuje się:

 • diagnozą funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, funkcji wykonawczych i wzrokowo-przestrzennych) u osób dorosłych i dzieci w różnych schorzeniach neurologicznych, w tym zespołów otępiennych w przebiegu choroby Alzheimera i Parkinsona
 • rehabilitacją neuropsychologiczną u osób po przebytych uszkodzeniach mózgu (przede wszystkim po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych lub po zabiegach neurochirurgicznych)
 • diagnozą i terapią zaburzeń językowych o typie afazji, dysfazja, czy specyficznych zaburzeń językowych (SLI)
 • diagnozą i prowadzeniem zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (w tym dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią)
 • prowadzeniem treningu koncentracji uwagi i uczenia się

konsultacja | diagnoza | terapia